اخبار و مقالات | شرکت بهمن لیزینگ

اخبار و مقالات

برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه شركت بهمن ليزينگ براي سال مالي منتهي به 1396/12/29

برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه شركت بهمن ليزينگ براي سال مالي منتهي به 1396/12/29

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بهمن لیزینگ(سهامی عام) در ساعت 8:30 دقيقه صبح روز پنجشنبه مورخ 1397/03/10 با حضور بیش از 95درصد سهامداران درمحل تهران کيلومتر 16 بزرگراه فتح (جاده قديم کرج) شرکت...

برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه شركت بهمن ليزينگ براي سال مالي منتهي به 1396/12/29
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت بهمن لیزینگ ( سهامی عام) پنجشنبه 10/ 03/ 1397 ساعت 8:30 دقیقه در سالن همایش شرکت بهمن موتور (به نشانی:تهران، کیلومتر 16 بزرگراه فتح) برگزار می گردد. این...

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام