اخبار و مقالات | شرکت بهمن لیزینگ

اخبار و مقالات

برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه شركت بهمن ليزينگ براي سال مالي منتهي به 1396/12/29

برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه شركت بهمن ليزينگ براي سال مالي منتهي به 1396/12/29

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بهمن لیزینگ(سهامی عام) در ساعت 8:30 دقيقه صبح روز پنجشنبه مورخ 1397/03/10 با حضور بیش از 95درصد سهامداران درمحل تهران کيلومتر 16 بزرگراه فتح (جاده قديم کرج) شرکت...

برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه شركت بهمن ليزينگ براي سال مالي منتهي به 1396/12/29