آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام | شرکت بهمن لیزینگ
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

  • تاريخ انتشار : یکشنبه 30 اردیبهشت 1397
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام


مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت بهمن لیزینگ ( سهامی عام) پنجشنبه 10/ 03/ 1397 ساعت 8:30 دقیقه در سالن همایش شرکت بهمن موتور (به نشانی:تهران، کیلومتر 16 بزرگراه فتح) برگزار می گردد.
این جلسه با مواردی چون :
1-    استماع گزارش هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1396/12/29
2-    استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی بری عملکرد سال مالی منتهی به 1396/12/29
3-    بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و صورت سود ( زیان) و سود تقسیمی سال مالی منتهی به 1396/12/29
4-    تعیین  حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 و تعیین حق اازحمه برای سال مالی منتهی به 1397/12/29
5-    تعیین پاداش هیات مدیره و حق حضور در جلسه اعضای غیر موظف آن
6-    انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
7-    انتخاب اعضای هیات مدیره
8-    تعیین حق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی
همراه خواهد بود.
سهامداران یا نمایندگان قانونی انان جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع با در دست داشتن کارت شناسایی، وکالت نامه و یا معرفی نامه رسمی و معتبر( در مورد نمایندگان قانونی با ارائه وکالتنامه رسمی) در یکی از روزهای 1397/03/08و 03/09/ 1397 از ساعت 8 الی 14 به اداره سهام شرکت واقع در تهران ، کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج، نرسیده به چهار راه ایران خودرو، لاین کندرو پلاک 279 ، سایت گروه بهمن تلفن 48081 داخلی 274 مراجعه نمایند.
برگ ورود به جلسه مجمع فقط در روزهای تعیین شده صادر می شود. بدیهی است حضور در مجمع تنها با ارائه این برگه و کارت شناسایی معتبر امکان پذیر است.