برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه شركت بهمن ليزينگ براي سال مالي منتهي به 1396/12/29 | شرکت بهمن لیزینگ
برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه شركت بهمن ليزينگ براي سال مالي منتهي به 1396/12/29

برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه شركت بهمن ليزينگ براي سال مالي منتهي به 1396/12/29

  • تاريخ انتشار : شنبه 12 خرداد 1397
برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه شركت بهمن ليزينگ براي سال مالي منتهي به 1396/12/29

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بهمن لیزینگ(سهامی عام) در ساعت 8:30 دقيقه صبح روز پنجشنبه مورخ 1397/03/10 با حضور بیش از 95درصد سهامداران درمحل تهران کيلومتر 16 بزرگراه فتح (جاده قديم کرج) شرکت بهمن موتور سالن همايش شرکت بهمن موتور،  به ریاست آقای دكتر بهزاد قنبری و نظارت آقای یوسف جوانگروه  و سركار خانم هویشی و دبیری آقای کامبیز بالنده برگزار شد.
در این مجمع پس از ارایه گزارش هیئت مدیره توسط آقای مهندس اسمعیل کاویانی مدیرعامل شرکت و ارایه گزارش بازرس قانونی صورت های مالی به تصویب سهامداران رسید. صاحبان سهام  مبلغ 300 ریال را به عنوان سود خالص قابل تقسیم هر سهم تصویب کردند. در پایان روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار و موسسه حسابرسی آزمودگان به ‌عنوان  بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی فاطر به‌ عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی 97 انتخاب گردیدند.
بر اساس تصمیمات مجمع، اعضای هیئت مدیره دوره گذشته به مدت 2 سال به عنوان اعضای هیئت مدیره جدید مجدداً انتخاب شدند.
دستور جلسه :
1 . استماع گزارش هیأت مدیره مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند1396
2 . استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني براي عملكرد سال مالي منتهي به 29 اسفند1396
      3 . بررسی و اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و صورت سود(زيان) و سود تقسيمي سال مالي منتهي به29 اسفند1396
4 . تعيين حسابرس و بازرس قانوني شركت براي سال مالي منتهي به 29اسفند 1397 و تعيين حق الزحمه براي سال مالي منتهي به 29 اسفند1397
5 . تعيين پاداش هيات مديره و حق حضور در جلسه اعضاي غيرموظف آن
6 . انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
7 . انتخاب اعضاي هيات مديره
8 . تعيين حق الزحمه اعضاي كميته حسابرسي
9 . سایر مواردی كه در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه مي باشد .