ماموریت و چشم انداز | شرکت بهمن لیزینگ
ماموریت و چشم انداز

ماموریت و چشم انداز

 ماموريت ما 

 اين شركت با بهره گيري از حداكثر ظرفيت صنعت ليزينگ در توسعه راهكارهاي نوين تأمين مالي، در جهت افزايش كارآفريني، ارتقاي رفاه اجتماعي و دستيابي به رشد پايدار اقتصادي گام برداشته و در اين راستا، ايجاد ارزش افزوده براي سهامداران و كسب حداكثر رضايت مشتريان را با تكيه بر كاركنان خلاق و بهره گيري از فناوري هاي نوين، همواره دنبال مي كند.


اهداف کلان شرکت بعنوان چهارچوبی برای سایر اهداف عملیاتی                 

1- افزایش سود سهامداران

2- افزایش بازدهی دارایی

3- توسعه بازار فروش محصولات گروه بهمن از طريق ايجاد تسهيلات ويژه براي واگذاري خودرو بصورت اجاره به شرط تمليك جهت سازمانها، نهادها، مؤسسات دولتي و عمومي و افراد

4- ایجاد وافزایش توان خرید کالاهای سرمایه ای برای اشخاص حقیقی وحقوقی

5- ایجاد اتحاد استراتژیک با زنجیره تامین

6- افزایش روزافزون میزان رضایتمندی مشتریان وانعطاف پذیری دربرابر درخواستهای آنها

7- مدیریت استفاده بهینه از سرمایه وجذب منابع مالی ارزان قیمت وتلاش در جهت کاهش نرخ تسهیلات اعطایی

8- ایجاد شرایط مناسب به منظور استفاده بخشهای مختلف از تکنولوژی روز وبهبود وساده سازی فرایندهای عملیاتی

9- آموزش وارتقاء منابع انسانی وایجاد محیطی پویا برای کارکنان وافزایش مشارکت ایشان درتصمیمات راهبردی شرکت

10- نوآوری وارائه روشهای نوین درحوزه وصول مطالبات وکاهش آهنگ رشد مطالبات معوق

11- رهبری صنعت درحوزه مربوطه وافزایش سهم بازار

12- بهینه سازی پرتفوی فعالیت


زمینه های اصلی فعالیت شرکت بهمن لیزینگ

خریدانواع کالا واموال منقول وغیر منقول وواگذاری آنها به متقاضیان در قالب عقود اجاره یا فروش اقساطی ، خرید وفروش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی درچهارچوب قوانین و مقررات ودستورالعملهای ذیربط.با توجه به  وابستگی شرکت به یک شرکت اصلی خودروساز ، درسالهای اخیر عمده فعالیتهای شرکت درزمینه حفظ وبسط بازارهای فروش محصولات تولیدی گروه بوده است .