آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام | شرکت بهمن لیزینگ
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

  • تاريخ انتشار : جمعه 9 اسفند 1398
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

                                                                                               شركت بهمن ليزينگ(سهامي عام)
                                                                                              سال مالی منتهی به 1397/12/29
                                                                           ثبت شده به شماره 195889 و به شناسه ملي 10102377650
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم ، وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم شركت بهمن ليزينگ ( سهامي عام) دعوت مي شود  تا در جلسه مجمع عمومي عادی سالانه صاحبان سهام  كه راس ساعت  15:00 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 1398/03/08 در محل سالن همایش شرکت بهمن موتور واقع در  تهران ، كيلومتر 16 بزرگراه فتح (جاده قديم كرج) تشكيل مي گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1- استماع گزارش هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29
2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29
3- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و صورت سود (زیان) و سود تقسیمی سال مالی منتهی به 1397/12/29
4- تعیین حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29
5- تعیین پاداش هیات مدیره و حق حضور در جلسه اعضای غیر موظف آن
6- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
7- تصمیم گیری درخصوص انتشار اعلامیه های پذیره نویسی ، دعوتنامه های مجامع عمومی و اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی
8- تعیین حق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی
9- ساير مواردي كه تصمیم گیری راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادی سالانه مي باشد.
سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنان جهت دريافت برگه ورود به جلسه مجمع با در دست داشتن كارت شناسائي ، وكالت نامه و يا معرفي نامه رسمي و معتبر ( در مورد نمايندگان قانوني با ارائه وكالتنامه رسمي) در يكي از روزهاي 1398/03/06و 1398/03/07 از ساعت8 الي14به اداره سهام شركت واقع در تهران، بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) كيلومتر 13 ، پلاك 279 مراجعه فرمايند.
برگه ورود به جلسه مجمع فقط در روزهاي تعيين شده صادر مي شود . بديهي است حضور در مجمع تنها با ارائه اين برگه و كارت شناسائي معتبر امكانپذير است.