آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت بهمن لیزینگ | شرکت بهمن لیزینگ
آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت بهمن لیزینگ

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت بهمن لیزینگ

 • تاريخ انتشار : چهارشنبه 31 خرداد 1402
آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت بهمن لیزینگ

آگهی پذیره‌نویسی افزایش سرمایه

شرکت بهمن لیزینگ (سهامی عام)

ثبت شده به شمارۀ 195889 و شناسۀ ملی 10102377650

به اطلاع می‌ر‌ساند به ‌استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بهمن لیزینگ (سهامی عام)،مورخ 10/03/1402 و مجوز شمارة 004-996327/024 مورخ 04/02/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایة شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 3.200.000.000.000 ریال به مبلغ 5.200.000.000.000 ریال، منقسم به 5.200.000.000 سهم 1.000 ریالی به‌شرح زیر افزایش یابد:

 1. سرمایه فعلی شرکت:                 3.200.000.000.000 ریال
 2. مبلغ افزایش سرمایه:                 2.000.000.000.000 ریال
 3. مبلغ سرمایه پس از افزایش:        5.200.000.000.000 ریال
 4. ارزش اسمی هر سهم:                1.000 ریال
 5. تعداد سهام عرضه شده:             2.000.000.000 سهم
 6. نوع سهم:                              عادی با نام
 7. محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایۀ شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهد شد:
 8. 2.000.000.000.000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران
 9. موضوع افزایش سرمایه:

افزایش نقدینگی و حد اعتباری شرکت جهت خرید خودرو و واگذاری در قالب قرارداد اجاره بشرط تملیک و گسترش عملیات لیزینگ

 1. به هر صاحب سهم، در ازای هر 100 سهم متعلقه در تاریخ 10/03/1402 تعداد 62 حق‌تقدم خرید سهم جدید تعلق می‌گیرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق­تقدم­های متعلقه هر سهم در گواهینامة حق­تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.
 2. سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامۀ حق‌تقدم خود را دریافت ننمایند، می‌توانند جهت دریافت گواهینامۀ مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.
 3. مهلت استفاده از حق‌تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی می‌باشد.
 4. سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق­تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شدۀ زیر اقدام نمایند:
 5. سهامداران می بایست مبلغ تعیین شده در گواهی حق تقدم خرید سهام جدید بابت بهای سهام را از طریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی می باشد، به حساب شمارة 0118459504009 این شرکت نزد بانک صادرات ایران  شعبۀ میدان انقلاب کد1480 واریز کرده و رسید بانکی مربوطه به انضمام گواهی حق‌تقدم خرید سهام جدید را  ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی به نشانی تهران، بزرگراه شهید لشگری( جاده مخصوص کرج ) کیلومتر 13، پلاک 279 شرکت بهمن لیزینگ کد پستی 1399939612 ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس تهران، بزرگراه شهید لشگری ( جاده مخصوص کرج ) کیلومتر13، پلاک 279 شرکت بهمن لیزینگ کد پستی 1399939612  تحویل و رسید دریافت نمایند.
 6. تذکر: عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، به منزله عدم استفاده از حق تقدم می باشد.
 7. در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می‌توانند در مهلت تعیینشده برای پذیره‌نویسی نسبت به واگذاری حق‌تقدم خود از طریق فرا بورس ایران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معاملۀ مکرر حق‌تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می‌بایست قبل از پایان مهلت پذیره‌نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید و ارسال مستندات به شرح بند12 اقدام نمايند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.
 8. حق‌تقدم­ سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنین پاره سهم‌های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق فرابورس ایران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه­ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکارای سهامداران منظور خواهد شد.

نکات مهم:

 • مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذیره‌نویسی بر عهدة ناشر است.
 • ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
 • ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، بهمنظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی درمورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
 • با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانة شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت خواهد رسید.
 • سایر افرادی که تمایل به خرید حق‌تقدم عرضه شده در فرابورس ایران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت، می‌توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس Bahmanleasing.bahman.ir مراجعه و یا با شمارۀ تلفن های 48097274-48097485-48097797-021  تماس حاصل نمایند.
 • گزارش توجیهی هیأتمدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیۀ ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس Bahmanleasing.bahman.ir و سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس www.codal.ir در دسترس می‌باشد.

                                                      هیأت مدیره شرکت بهمن لیزینگ  (سهامی عام)

تصویر آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت بهمن لیزینگ